• “Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.”
    Mother Teresa

  • “Change your thoughts and change your world”
    Norman Vincent Peale 9:6

  • “Winning is not everything, but making an effort to win, is”
    Vince Lombardo, an American Football player & coach

Latest News

tankinjiet-1

Water Conservation Project

Recently our school completed a project which was planned for quite some time.  It involved the update of the water distribution system used…
end-of-term

End of Term

Thank God the second term is over too. Despite the constraints and difficulties of the situation, we can say it was still a positive experience…

Notice Board

school-panorama-1030x366

Welcome

This website aims to give you information about our school, its organisation and how we strive to create a positive environment for every student…

Eco-School

Upcoming Events

From our Facebook Page

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

12 hours ago

St Michael School

Il-Ġimgħa 7 ta’ Mejju – Illum l-istudenti tal-Form 5 temmew l-eżamijiet ta’ tmiem il-Kors Sekondarju. Minkejja d-diffikultajiet li ħolqot il-pandemija, irnexxielna nibqgħu għaddejjin sal-aħħar. Filwaqt li nifirħulhom għall-impenn u għas-serjetà li wrew tul dawn il-ħames snin u waqt dawn l-eżamijiet, nawgurawlhom kull suċċess fil-ħajja u futur sabiħ. ... See MoreSee Less

Il-Ġimgħa 7 ta’ Mejju – Illum l-istudenti tal-Form 5 temmew l-eżamijiet ta’ tmiem il-Kors Sekondarju. Minkejja d-diffikultajiet li ħolqot il-pandemija, irnexxielna nibqgħu għaddejjin sal-aħħar. Filwaqt li nifirħulhom għall-impenn u għas-serjetà li wrew tul dawn il-ħames snin u waqt dawn l-eżamijiet, nawgurawlhom kull suċċess fil-ħajja u futur sabiħ.Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

Awguri lil kulhadd God bless

Well done..good luck to all the boys for a bright future🙂

Prosit u grazzi ta kull m'ghamiltu ma uliedna

Nawgulakom li taslu fejn tixtieq qalbkom! Taqtaw qalbkom qatt!

Grazzi mill-qalb!

Awguri lil dawn l-istudenti

Awguri

Grazzi kbira mill-qalb ta' kull ma taghmlu b'tant dedikazzjoni, ghozza u mhabba!

Grazzi mill-qalb lilkom ta' dak kollu li ghamiltu ma' uliedna. Napprezzaw immens

Kemm imbidlet din liskola mis sittinijiet fi zmien is sur agius rip, lanqas baqghet tingharaf, hlif fil kobor tal klassi. Niftakar il blackboards kienu hodor u t teacher kien ikun fuq platform gholja, listudenti kienu minghajr uniformi u s sur agius kien jipprintja l kotba tal maths. Ta qabli kienu jiftakru lill dun gorg preca . Awguri listudenti.

Awguri ghall futur Lill kollha

Grazzi mill-qalb!! Awguri lill-istudenti kollha.

Awguri lilkom ilkoll. Kien ta' pjaċir li nsir nafkom u li ngħallimkom. Ħudu ħsieb u żommu kuntatt.

Grazzi ta kull m ghamiltu u ghallimtu l uliedna!

Awguri hbieb!

Prosit lill Ghalliema li wasslu lill dawn l-Istudenti sa dan il-livell. Awguri lill Istudenti ghall gejjieni prospettiv.

Awguri lil istudenti kollha

Grazzi ta kull ma ghamiltu ma uliedna !

Awguri lil Kulħadd

Grazzi ta kollox

Good luck to all

Kelma wahda li tfisser hafna Grazzi

Grazzi l ghaliema hu Awguri itfal kollha

Nawguralkom għeżież. Sarrfu l-ġid li ksibtu mill-iskola, fl-esperjenzi differenti tal-ħajja tsgħkom. Il-bieb tal-iskola dejjem jibqa' miftuħ.

Grazzi ta kollox. Intom barka fil hajja t'uliedna

View more comments

1 week ago

St Michael School

It-Tlieta 27 ta’ April – Illum ingħalaq il-proċess tal-għażla għad-dħul fl-ewwel klassi fi skola sekondarja tal-knisja. Bi pjaċir nilqgħu fil-komunità tal-iskola tagħna lit-72 student ġdid u lill-ġenituri tagħhom. Minn qalbna nawgurawlhom ħafna esperjenzi sbieħ fl-Iskola tagħna.
Nieħdu din l-okkażjoni biex nirringrazzjaw lil Fr Charles Mallia, Delegat ta’ Mons Arċisqof għall-Edukazzjoni Kattolika, lis-Sinjura Cynthia Maria Cassar li tmexxi l-uffiċċju tad-dħul fl-iskejjel tal-knisja u lill-membri kollha tal-Istaff fis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika għas-servizz kbir li jagħtuna.
... See MoreSee Less

It-Tlieta 27 ta’ April – Illum ingħalaq il-proċess tal-għażla għad-dħul fl-ewwel klassi fi skola sekondarja tal-knisja. Bi pjaċir nilqgħu fil-komunità tal-iskola tagħna lit-72 student ġdid u lill-ġenituri tagħhom. Minn qalbna nawgurawlhom ħafna esperjenzi sbieħ fl-Iskola tagħna. 
Nieħdu din l-okkażjoni biex nirringrazzjaw lil Fr Charles Mallia, Delegat ta’ Mons Arċisqof għall-Edukazzjoni Kattolika, lis-Sinjura Cynthia Maria Cassar li tmexxi l-uffiċċju tad-dħul fl-iskejjel tal-knisja u lill-membri kollha tal-Istaff fis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika għas-servizz kbir li jagħtuna.Image attachmentImage attachment

Comment on Facebook

U ahna Li ghana it tfal LSE shared ghadna? Ghax hadd ghadu ma cemplina

Good luck Daniel

Grazzi

Grazzi mill-qalb

Nawgura lin neputi tieghi Daniel Vella li ser jinaqat makom ghall lewwel sena

View more comments

Copyright 2015 - St Michael School, Cannon Road, St Venera SVR 9030, Malta