• “Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.”
    Mother Teresa

  • “Change your thoughts and change your world”
    Norman Vincent Peale 9:6

  • “Winning is not everything, but making an effort to win, is”
    Vince Lombardo, an American Football player & coach

Latest News

tankinjiet-1

Water Conservation Project

Recently our school completed a project which was planned for quite some time.  It involved the update of the water distribution system used…
end-of-term

End of Term

Thank God the second term is over too. Despite the constraints and difficulties of the situation, we can say it was still a positive experience…

Notice Board

school-panorama-1030x366

Welcome

This website aims to give you information about our school, its organisation and how we strive to create a positive environment for every student…

Eco-School

Upcoming Events

From our Facebook Page

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 days ago

St Michael School

Proġett kbir b’risq il-konservazzjoni tal-ilma u l-ambjent.
Kienet ilha tinħass il-ħtieġa li nibdlu s-sistema tad-distribuzzjoni tal-ilma tax-xorb u tal-ilma tal-ġibja li jintuża għall-ħasil tal-art u għall-flushings.

Għal min ma jafx, 35 sena ilu meta konna qed nibnu t-tieni sular tal-iskola u kienet qed tinbena d-Dar Ħanin Samaritan, is-Soċjetà tal-MUSEUM, bniet ġibja kbira biex fiha jinġabar l-ilma tax-xita tal-bjut u tal-ground tal-iskola.

Minħabba li fl-aħħar xhur kellna xi ħsarat ħsibna li ninstallaw sistema ġdida ta’ pompi u ta’ pajpijiet li mill-ġibja jtellgħu l-ilma fuq il-bejt u jsaqqu l-ġnien. Bdilna t-tankijiet tal-bejt u għamilna komunikazzjoni ġdida ta’ pajpijiet li jniżżlu l-ilma għas-sinkijiet u għall-flushings.

Kif kellna l-armar iddeċidejna li nkaħħlu u niżbgħu ż-żewġ xaftijiet ukoll.

Nirringrazzjaw lil Karmenu, lil Mario u lil Nunzio, ħaddiema tagħna. Nirringrazzjaw ukoll lil Darren Cutajar u lill-ħaddiema ta’ Zammit Nurseries għax-xogħol fuq is-sistema tal-ilma u lil Chris Abela għax-xogħol tat-tikħil u żebgħa.

Dan il-proġett hu f’linja mal-impenn tagħna favur l-ambejnt. Dan ix-xogħol ġie jiswa eluf ta’ ewro. Proġetti kbar bħal dawn jistgħu jsiru grazzi għad-donazzjonijiet ġenerużi tagħkom il-ġenituri.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

St Michael School dejjem minn ta' quddiem, mhux biss bit-tghallim imma bil-prattika, tal-edukazzjoni ambjentali. Prosit bhal dejjem.

Prosett! Bicca xoghol ghaqlija hafna!

Prosit

Well done!

Proset

Well done

prosit hafna!

Well done

Prosit kbira

Well done

Is-Saint Michael's: kollox issir kif ghandu issir! Proset!

Prosit!

Well Done...

Well done

View more comments

4 days ago

St Michael School

F’dan iż-żmien tas-sena, ħafna ġenituri jkunu qed jistaqsu dwar l-Iskejjel Sekondarji tal-Knisja u jfittxu informazzjoni għal meta jiġu biex jagħżlu l-iskola sekondarja għat-tfal tagħhom.

Nistednukom iżżuru s-sit elettroniku tal-Iskola – www.stmichaelschool.edu.mt/ u l-YouTube Channel: www.youtube.com/channel/UCb1USTu5Y-HRHUbdO1I2vyQ

Jekk ikollkom xi diffikultà jew tkunu tixtiequ tiċċaraw xi ħaġa, tistgħu tibagħtulna email fuq [email protected] jew iċċemplulna fuq 21484036 / 21484072.

Minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti, din is-sena ma nistgħux nistednukom tiġu żżuru l-Iskola u tiltaqgħu magħna. Għalhekk ħejjejna filmat dwar dak li toffri l-Iskola tagħna lill-istudenti tagħha: www.youtube.com/watch?v=i9UXSK0D8rs&t=290s
... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

THE BEST M'hemmx Kelma ohra!

Skola mill-aqwa b'ghalliema motivati u dedikati fejn it-tfal jigu dejjem l-ewwel u qabel kollox. Jekk tipprova ssib ix-xaghra fl-ghagina biex tmaqdar xi haga fl-iskola, ma tistax ghax impossibbli. Nirrakkomandaha lil kulhadd.

Memorji mil-isbah ta meta uliedi kienu jattendu din l-iskola. Nirrikomanda din l-iskola ghax hemmhekk uliedi hadu edukazzjoni holistika. Grazzi ta l-edukazzjoni , tal-live-ins, tal-exchange visit, tal-laqghat tant interessanti u ta dawk is-serati tant sbieh.

Nirrikomanda hafna din l iskola. Kelli x xorti li uliedi attendew f din l iskola Aktar nghidilha it tieni familja milli skola. Staff iddedikat hafna mil kbir sa zghir. Grazzi.

Skola mill-aqwa, id-dedikazzjoni kontinwa mill-aministrazzjoni kif ukoll l-istaff hi lodevoli.

L-isbaħ mumenti ta’ ħajti kienu fl-iskola St Michael School. Qatt m’jien ser ninsihom dawk il-ħames snin ta’ ħajti. Illum il-ġurnata jiena Inġinier fejn iggradwajt mill-Università ta’ Malta, u għandi grupp ta’ kumpaniji u bosta impjegati. Żgur mhux forsi li din l-iskola kienet fattur qawwi wara s-suċċess li għamilt għal familti. Nixtieq nawgura bil quddiem lil dawk il-ġenituri li jgħażlu din l-iskola għal uliedhom.

Fittxu reviews wkoll fuq din l iskola. Staff helu ,iddedikat, familja wahda, b hafna opportunitajiet. Skola sabiha mmens

Skola mill aqwa . Kienet it tieni familja tijaj .

The best school

Simply the best!

Nirrikomanda hafna hafna din l iskola.staff dedikat kollha kemm huma u tfal vera kuntenti.fil vera sens tal kelma it tieni familja.nimmisja hafna din l iskola.jghamlu laqghat ghal genituri interessanti hafna.

Skola tajba hafna. Surmast u ghalliema dedikati mmens 😊

The BEST

Georgette Refalo Vella Amanda Fenech

Dixxiplina, imhabba u dedikazzjoni. Nirrakomandaha!

Skola ta vera b'surmast u ghalliema tal genn.nirrakomonda ghal dejjem.

Charmaine Muscat

Skola tajba hafna b dedikazzjoni u attenzjoni daqs li kieku kienu tfal taghhom.

L aqwa skola tal knisja. Hafna skejjel hafna xinxilli u taghsar u ma ssib xejn. U Dawn skola dedikata, staff taz zokkor, I habba u kura u dixxiplina.

View more comments

Copyright 2015 - St Michael School, Cannon Road, St Venera SVR 9030, Malta