• “Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless.”
    Mother Teresa

  • “Change your thoughts and change your world”
    Norman Vincent Peale 9:6

  • “Winning is not everything, but making an effort to win, is”
    Vince Lombardo, an American Football player & coach

Latest News

screenshot-2021-06-12-18-40-14

School Anthem

Arrangements for the following musical video was set up for the KreaAttivita activity  by Ms Christine Meli, one of our Maltese teachers Ms…

Notice Board

areal-viev-1

Welcome

This website aims to give you information about our school, its organisation and how we strive to create a positive environment for every student…

Eco-School

Upcoming Events

From our Facebook Page

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 weeks ago

St Michael School

Fil-faċċata u fl-entratura tal-Iskola sar xogħol ta’ rinnovament. Wara li biddilna l-logo u l-uniformi, kien imiss li nagħtu dehra ġdida l-faċċata u l-entratura tal-iskola. Fl-aħħar ġranet sar xogħol estensiv ta’ tikħil, żebgħa u dekorazzjoni. Inqala’ l-bieb ta’ barra biex fuqu isir ukoll xogħol ta’ rinnovament. Fuq il-faċċata għadd iridu jitwaħħlu t-tabelli u fl-intrata għad irid isir xogħol ta’ dekorazzjoni.

Afdajna dan ix-xogħol ta’ dekorazzjoni f’idejn is-Sinjura Antonella Cassar, Interior & Product Designer ta’ Nuvi Design Studio. Nirringrazzjawha mill-qalb għall-kreattività tagħha u għal paċenzja li ħadet bina. Nirringrazzjaw lis-Sur Christopher Abela, il-kuntrattur li jagħmel ix-xogħol tat-tikħil u ż-żebgħa. Nirringrazzjaw ukoll mil-qalb lill-istaff mhux akkademiku tal-Iskola, li fis-sajf jibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħhom. Mingħajr l-impenn tagħhom dan ix-xogħol ma jkunx possibbli li jsir kollu.

Nirringrazzjaw lilkom il-ġenituri, għax jekk ma jkunux id-donazzjonijiet ġenerużi tagħkom, dan ix-xogħol ma jkunx jista' jsir,

Nota: Jekk Alla jrid nhar il-Ħamis se ssir laqgħa tal-Kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja. Nittamaw li sat-Tnejn 13 ta’ Settembru nkunu f’pożizzjoni biex nagħtu informazzjoni dwar kif se nkunu qed nimxu fl-ewwel ġimgħat tas-sena skolastika l-ġdida.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Well done. A big thank you to all involved. Your work is very mich appreciated.

Prosit tassew!! Good luck for the new scholastic year! You are truly missed!

Well done....grazzi mill-qalb.

Skola li rat transformazjoni shiha meta kont hemm jien 30 sena ilu ghal lum. skola li baqat ghadejja u timxi il quddiem. skola li taghlmek mhux biss akkademja imma anki il hajja. Awguri

Proset

Kemm ghandna skola sabiha 💯

Prosit u thanks

Grazzi u prosit!

Prosit u grazzi

Grazzi u proset

Prosit tassew

Prosit!!

Well done great job. Thanks

Proset tax-xoghol.

Prosit

Proset tassew

Well done ,keep up the good work

Prosit!!

Grazzi mill qalb,prosit

Grazzi

Prosit vera sabiha.

Proset u grazzi

Proset hafna

Prosit x gmiel

Proset !

View more comments

3 weeks ago

St Michael School

27 ta’ Awwissu – Jekk Alla jrid bħal-lum xahar nagħtu bidu għas-Sena Skolastika 2021/2022. Il-ġranet tal-vaganzi qed igerbu u l-bidu tas-sena skolastika qiegħed joqrob.

Bħas-sena li għaddiet, din is-sena se nkomplu nimpenjaw ruħna biex filwaqt li nkomplu nħarsu s-saħħa u s-sigurtà ta’ kulħadd, inkomplu nagħtu l-aħjar servizz edukattiv possibbli.

Ma nafux kif se nkunu qed naħdmu. Kif nirċievu direzzjoni mill-Awtoritajiet konċernati ninfurmawkom mill-ewwel. Sadattant inkomplu nħeġġu lill-ġenituri biex, sakemm ma jkunx hemm xi raġuni medika jew raġuni serja, għandhom jaraw li uliedhom jitlaqqmu kontra l-Covid-19. Dan biss jagħtina serħan il-moħħ u l-opportunità li nirritornaw għall-ħajja normali fil-ħajja soċjali u fil-ħajja tal-Iskola.

Min-naħa tagħna, ix-xogħol ta’ żebgħa li kellna nagħmlu fil-klassijiet huwa lest u t-tindif qiegħed fi stadju avvanzat. Bħalissa għaddej xogħol impenjattiv ta’ dekorazzjoni fuq il-faċċata u l-entratura tal-Iskola bħala parti mill-proċess ta’ rebranding. Dwar dan nagħtukom aktar informazzjoni ’il quddiem.

Mill-aspett akkademiku, ix-xogħol miexi wkoll b’ritmu tajjeb.
Nitolbukom biex regolarment tidħlu fil-MySpot u fl-MS Teams għax regolarment nagħtu informazzjoni utli.

F’dawn l-erba’ ġimgħat inħeġġu lill-istudenti jibdew jiffukaw u jippreparaw għall-esperjenza edukattiva sabiħa flimkien.
... See MoreSee Less

27 ta’ Awwissu – Jekk Alla jrid bħal-lum xahar nagħtu bidu għas-Sena Skolastika 2021/2022. Il-ġranet tal-vaganzi qed igerbu u l-bidu tas-sena skolastika qiegħed joqrob.
 
Bħas-sena li għaddiet, din is-sena se nkomplu nimpenjaw ruħna biex filwaqt li nkomplu nħarsu s-saħħa u s-sigurtà ta’ kulħadd, inkomplu nagħtu l-aħjar servizz edukattiv possibbli.

Ma nafux kif se nkunu qed naħdmu. Kif nirċievu direzzjoni mill-Awtoritajiet konċernati ninfurmawkom mill-ewwel. Sadattant inkomplu nħeġġu lill-ġenituri biex, sakemm ma jkunx hemm xi raġuni medika jew raġuni serja, għandhom jaraw li uliedhom jitlaqqmu kontra l-Covid-19. Dan biss jagħtina serħan il-moħħ u l-opportunità li nirritornaw għall-ħajja normali fil-ħajja soċjali u fil-ħajja tal-Iskola.

Min-naħa tagħna, ix-xogħol ta’ żebgħa li kellna nagħmlu fil-klassijiet huwa lest u t-tindif qiegħed fi stadju avvanzat. Bħalissa għaddej xogħol impenjattiv ta’ dekorazzjoni fuq il-faċċata u l-entratura tal-Iskola bħala parti mill-proċess ta’ rebranding. Dwar dan nagħtukom aktar informazzjoni ’il quddiem.

Mill-aspett akkademiku, ix-xogħol miexi wkoll b’ritmu tajjeb. 
Nitolbukom biex regolarment tidħlu fil-MySpot u fl-MS Teams għax regolarment nagħtu informazzjoni utli. 

F’dawn l-erba’ ġimgħat inħeġġu lill-istudenti jibdew jiffukaw u jippreparaw għall-esperjenza edukattiva sabiħa flimkien.

Comment on Facebook

Grazzi hafna

Grazzi

Thank you

Grazzi

Grazzi

Grazzi 🙏

Proset ghax Vera tidher gejja sabiha faccata ta iskola u grazzi

Grazzi

Grazzi

Grazzi l paci maghkom ilkoll

Grazzi

Grazzu

Grazzi

Thank you

Prosit u grazzi ta' dan l-aġġornament.

Thank you

Grazzi.

Grazzi

Grazzi

View more comments

Copyright 2015 - St Michael School, Cannon Road, St Venera SVR 9030, Malta