st-michael-christmas-card-1

Happy Christmas

† The Word became flesh and made his dwelling among us – John 1:14

May God who decided to become human like us in all things but sin,

continue to bless you and your loved ones with his love, presence and infinite light.

May you rejoice at his coming throughout the coming New Year.

————————————————————————————————————

† L-Iben t’Alla sar bniedem u għammar fostna. Ġw 1:14

Jalla l-Mulej Ġesù li sar bniedem bħalna minbarra fid-dnub,

ikompli jbierek lilek u l-maħbubin tiegħek bl-imħabba, bil-preżenza u bid-dawl infinit tiegħu.

Jalla tithenna bil-miġja tiegħu matul is-sena l-ġdida.