Students’ Council

Leħen l-Istudent fl-Iskola

Membri:
Maverick Gatt (5F); Zac Cassar (5H); Alessio Cuschieri (5C); Andre Debono (4F); Mikhael Cutajar (4H); Robert Cassar Pace (4C); Dawson Camilleri (3F); Nathan Farrugia (3H); Gabriel Galea (3C); Owen Seychell (2F); Clyde Bouvet (2H); Janot Portelli (2C).

Coordinator Teachers: Mr Wayne Azzopardi & Mr Andrew Gafa.

L-iskop tal-kunsill huwa li jagħti spazju biex l-istudenti jikkontribwixxu għal dak kollu li għandu x’jaqsam mal-Iskola u mal-iżvilupp sħiħ tagħhom.

Għalhekk, il-Kunsill tal-Istudenti huwa responsabbli li:

  • jagħti kas tal-ġid ta’ kull student fl-iskola;
  • jistudja u jippreżenta suġġerimenti u kummenti lis-Surmast;
  • jorgannizza attivitajiet għall-istudenti;
  • iżomm l-istudenti nfurmati dwar il-progress tal-kunsill.